Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) - regio Haaglanden

Regionaal channel

Proeftuin Haaglanden - toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Dit is een besloten groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

Na een lange periode van voorbereiding is in mei 2023 de Haaglandse proeftuin van start gegaan in het kader van het landelijke programma kind- en gezinsbescherming.
De proeftuin is een samenwerking tussen Jeugdbescherming west, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming, Perspektief, Impegno (volwassen- en jeugd GGZ), de lokale teams van Delft, Den Haag, Westland en de gemeenten Delft, Den Haag, Westland (namens de regio Haaglanden).

Het team van de proeftuin bestaat uit 17 teamleden, van deze verschillende organisaties. Het team heeft de eerste periode stil gestaan bij o.a. wat is de opdracht, welke expertise neemt eenieder mee, hoe gaan we een team vormen, hoe geven we leren & ontwikkelen vorm en hebben ze gezamenlijke trainingen gevolg. Vanaf de zomer 2023 is het team gestart met casuïstiek. Het team bestaat uit een analyseteam en een team dat in duo's de gezinnen in de pilot bijstaat.

Met de proeftuin willen we in de praktijk ontwikkelen en het anders (in)richten van de beschermingsketen beproeven. Daarbij werken we aan:
• Het verkorten van de beschermingsketen en het reduceren van het aantal gezichten voor het gezin;
• Het vergroten van de effectiviteit doordat we gezinsgericht werken, de betrokken leden van het gezin vanaf het begin betrekken en doordat we direct vanaf de start verschillende expertises (o.a. volwassen GGZ en bestaanszekerheid) betrekken bij de analyse en zowel bij het opstellen als het uitvoeren van het plan;
• Het verbeteren van het werk(plezier) voor de professionals; hoe kunnen we met het vernieuwen en vereenvoudigen van de keten het werk voor de professional ook weer aantrekkelijker maken en wat is daar voor nodig.

Dit jaar is overigens ook het programmaplan toekomstscenario 2023 - 2026 bestuurlijk vastgesteld door het ministerie van J&V, het ministerie van VWS en de VNG, te vinden onder de documenten evenals onze nieuwsbrieven. Het lezen waard!